Gespot!: Werving deelnemers voor de burgerpeiling in de wijk

Anton Jacobs van v.v. De Vêrkusköp werft deelnemers voor de burgerpeiling. Net als Judy Tangande van wijkraad Keent.
De enquette is ook nog steeds online in te vullen: https://enquete.toponderzoek.com/Weert-Zuid