Aod Preens Frans aan ’t woeërd

23 September 2021, ´ne daâg um noeëts mieër te vergaete.

Toen kwome Kris en Wesley gehieël onverwachts aanne duuër. Gae hooptj neteulik dejje oeëts de kans kriegtj mer asse dan kome verwachtdje ‘t eigelik toch neet.
Nao ieërst de manne veurzeen te hebbe van ‘n fleske beer kwoom al gaw de belangriekste vraog “wildjae komendj jaor veurop gaon op Wieërt-Zuid”.
Eîn blik nao Karin waas genog um direct jao te kinne zegge. Ouch d’n adjudânte woorte besproke en geliêk gebeldj en nog vuuër de 2de fles beer waas alles in kanne en kroêke.Toen begoste vae same aanne veurbereiding. Tiedes ‘t ieërste oeëverleg sneed Vorst Dennis vör alle zekerheid aan det as corona opnow de kop opsteektj det vae ‘t jaor d’rop pas uutgeroope zooje waere. Vae wuifdje ‘t allemaol weg en begoste aanne vuuërbereiding tot ‘n paar daag vuuër det vae foto’s ginge make toch ‘t telefoontje kwoom det alles stop gezâtte woort.

Gelökkig kos de jeugd later det jaor waal vastelaovendj vere mer vae bleve onbekindj.Vae krege de unieke kâns heejdoeër um al in november 2022 uutgeroope te waere en dus
dik 3 weke extra koste fieëste. Waat hebbe vae heej dankbaar gebroêk van gemaaktj. Vae hebbe inne 9 fieëstweke bi-jzeûndjere fieëste en memênte mejgemaaktj det ‘t onbegonne wêrk és um ze heej allemaol te beneume. Mer hoeëgdjepönte zeen toch écht waal de uutrooping, ‘t preensebâl, d’n optocht en zeker neet te vergaete de tiêd same met miene collega
Jeugdpreens Tren l, waat waas ‘t ‘n fieëst um dit same met hem en zien gevolg te moge doon. Aan alles keumtj ‘n indj mer ‘t waas völ te gaw 20 fibbrewari, dé daag vanne abdicatie!
Vae kieke as gezin gruuëts trök op dieëze gewêldjige tiêd en vae zeen V.V. de Vêrkusköp dankbaar det vae dit hebbe moge doon. ‘t Waas sjiek um nao de periode van corona veurop te gaon en te zeen det hieël Wieërt-Zuid weer ‘t vastelaovendjs geveûl heef trök gekrege en jullie met groeëte getale aanwezig wore op alle activiteite.

Deze Dânke, Dânke, Dânke és dan ouch vör edereîn dae op waat vör meneer mejgewêrktj heef aan ‘t slage van dieëze vastelaovendj. Vör de léste kieër sloeët ich aaf ónger mien devies:

Met völ plezeer en tamtam, zette vae de vastelaovendj in veur en vlam!

Aod Preens Frans I