Besteur

De doelstelling van het bestuur luidt :

“Het bestuur is verantwoordelijk voor de Vastelaovuntj  in Wieërt Zuid en verschaft de commissies de middelen om dit te organiseren en te perfectioneren”.

Oftewel het bestuur bestuurt en de commissies organiseren.

Het bestuur bestaat uit 6 personen en vergadert gemiddeld één keer per maand aan de hand van een vaste agenda met actie- en besluitenlijsten. De vergaderjaarkalender wordt van te voren vastgesteld.

Elke commissie heeft een vast aanspreekpunt en deze kan zelf spreektijd in de bestuursvergadering aanvragen of wordt uitgenodigd om verslag te doen over de stand van zaken. 

 

Tussen de vergaderingen door worden er nog regelmatig bijeenkomsten met de commissies gehouden om de voortgang van de organisatie te bespreken.

Vlak na afloop van het seizoen vinden de evaluaties met de commissies plaats. Positief kritisch worden de activiteiten geanalyseerd en besproken, waaruit weer aandachts- en/of verbeterpunten voor het volgende seizoen komen.

Twee keer per jaar vindt er een vergadering met de Raad van Elf plaats : in het voorjaar om het seizoen te evalueren en in december om het aankomende seizoen te bespreken.

In november tenslotte vindt de jaarvergadering plaats, waarop alle leden van harte welkom zijn.