Hoe denkt u over de leefbaarheid in Weert-Zuid?

Beste inwoner van Weert-Zuid,

Momenteel is de participatiegroep Hart van Moesel volop bezig met de verschillende ontwikkelingen omtrent de buurtcentra in Weert-Zuid. Hier ontvangen we graag uw input over. Daarnaast horen we graag uw mening over het gymmen van de basisschool en het parkeerbeleid rond winkelcentrum Oranjeplein in Moesel. Het doel van de vragenlijst is het in kaart brengen van de beleving van de inwoner van Weert-Zuid over deze drie onderwerpen.

De vragenlijst wordt verspreid onder de inwoners van Weert-Zuid. Deze vragenlijst is ook online in te vullen via: https://enquete.toponderzoek.com/Weert-Zuid. Wanneer u de vragenlijst toch liever schriftelijk wenst in te vullen dan vragen wij u deze in te leveren vóór 19 juni op één van de volgende locaties: Jumbo Oranjeplein, Brede School Moesel, Microbar, Primera, Keenterhart, Basisschool Markeent, Openbare basisschool Graswinkel. Onder de deelnemers worden een boodschappenpakket, een wijnpakket en staatsloten verloot.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Toponderzoek, in opdracht van participatiegroep Hart van Moesel. De vragenlijst duurt enkele minuten, wordt anoniem verwerkt en de gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Wanneer u vragen heeft over het onderzoek dan kunt u deze mailen naar enquete@toponderzoek.com of bellen naar 085-4860106.

De participatiegroep presenteert de resultaten tijdens een openbare bijeenkomst op 27 juni 2018 vanaf 19.30 uur in het buurtcentrum Moesel.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Onderzoeksbureau Toponderzoek namens participatiegroep Hart van Moesel.