Hoe gaat het met de plannen voor de ombouw van het Microcomplex tot een vernieuwde wijkaccommodatie voor Weert-Zuid?

De oplevering van het onderzoek naar de haalbaarheid van een vernieuwd groot wijkcentrum in het Microcomplex is vertraagd. We hoopten het onderdeel businessplan 1 juli 2018 klaar te hebben. Dat lukt niet omdat een aantal vragen nog niet zijn beantwoord. We zijn in overleg met de gemeente over de condities en overnameprijs van het oude Microcomplex en welke aanpassingen dit vereist van oude wetgeving naar de nieuwe omgevingswetgeving en vergunningen. En ook moeten we sowieso de renovatie opnieuw calculeren door een stijging van 10-15 % van de prijzen in de bouw vergeleken met 2 jaar geleden. Daarvoor hebben we de steun van deskundigen nodig. We hopen einde 3e kwartaal 2018 alle open einden te hebben ingevuld en een conceptbusinessplan aan het gemeentebestuur te kunnen presenteren. Daarvóór bespreken we een concept businessplan met direct belanghebbenden zoals verenigingen en andere gebruikers. We zullen de informatie ook delen met de omwonenden en de inwoners van Weert-Zuid.

We hebben wel een goed beeld  per accommodatie van het aantal en de omvang van bestaande activiteiten in Weert-Zuid. We hebben in detail gekeken naar Buurtcentrum Moesel en het Microcomplex, want dat moet samen in de nieuwe accommodatie passen. En we weten ook in grote lijnen wat er gebeurt in accommodaties, zoals Keenterhart, Oranjetref en Batavierentreffen. Het businessplan hanteert als basis voor de verbouw en inrichting het gebruik zoals dat nu is. We hebben dat in kaart gebracht met de eigenaren/beheerders van die accommodaties.

Maar wie weet zien we interessante activiteiten over het hoofd. Dat zou jammer zijn

Daarom onze oproep:
Verenigingen, bedrijven, (zorg-)instellingen of particulieren die nog zoeken naar een locatie in Weert-Zuid voor hun activiteiten. We willen graag in gesprek met gegadigden over de mogelijkheden in het te vernieuwen complex en samen bezien of dat past bij uw behoefte. Er is nu nog gelegenheid dat mee te nemen in het businessplan. Heeft u interesse stuur dan een mail naar J.J.M.Janssen@home.nl. Of bel met Jos Janssen, tel 0627044168. Jos is de kartrekker voor het uitwerken van het businessplan.

Wie meer wil weten over de voortgang van het onderzoek, de Participatiegroep Hart van Moesel en wie erbij betrokken zijn?  Kijk op de website www.hartvanmoesel.nl en de facebookpagina  https://www.facebook.com/hartvanmoesel/

Reacties zijn van harte welkom en kunt u mailen naar p.delaat@sotiria.nl.