Interview met adjudant Patrick

Miene naam es Patrick Lenders, samewoeënendj met Anita Lenders-Stribos en oeës twieë meide Romy en Laura. Oeës gezinnetje es compleet met oeëze veervoeter Cooper (geboeëre op 11-11). Bin opgegruudj same met mien twieëlingbroor Dennis op Luuëke woeë ich ouch nao schoeël bin gewaesj. Jaooo, oppe Arnoldusschoeël woeë ich ’t letste jaor vanuut de Beest met ’t fietske haer bin gegange! Eigelijk heb ich twieë broors, ein daovan es oeëze gezamelijke kameraod Jaime woeë vae vanaaf oeës veerdje alles mej daeldje en de boel regelmatig (te weinig) op stelte zatte.

De middelbare schoeël bin ich begonne oppe Philips van horne woeë  al snel bleek det ich te good waas….met mien hâng! Haha. Ich bin gaon studere in ’t boeteland, namelijk Sint-Jansberg in Maaseik woeë ich alle zieëve jaor heb doeërstânge. Daonao bekans 27 jaor gewerktj in Beul. Dao heb ich aanne schoeënste prototypes/zichtmodelle moge wêrke. Doeër omstandighede bin ich terecht gekome beej Elso Smart Solutions, heej wêrk ich vanaaf juli 2023 met hieël völ plezeer met ’n enthousiast gruupke vakleeje.

Samewoeënendj oppe Graâswînkel, woeë Anita zien eîge beautysalon heet, gieët os aodste dochter Romy nao Eindhove woeë ze geneetj van ’n vervolg-opleiding as allround-schoonheidsspecialiste en Laura volgtj de middelbare op Yuverta in Neejwieërt.

Mien hobby’s zeen mountainbike beej de gezelligste club van Wieërt, namelijk de MOT. Ouch bin ich gaer met Anita te vînge rondom os huûske, lekker pôngele.

Same met os vreendje kome vae gaer beej-ein onger ’t genot van ’n special pilske en hepke. De verjaordage inne groepe zeen ouch altiêd hertstikke gezellig woeë ouch schoeën dînger ontstaon. Zoeë zeen vae met ’n gezellige bubs al twieë kieër nao Ierland geweisj en gaon vae met ’n anger gruupke eder jaor gezellig ’n lânk weekend weg en hebbe vae d’r nog eine woeë vae altiêd samekome tiêdes de winter-bbq.

Phoe phoe, waat hebbe vae leuke en gezellige kameräöj!

Beej ‘’t gezelschap’ hebbe vae mette manne ’n soeërt kwartaalborrel, heej kome vae beej-ein um te gaon bbq-en (zónger greuntjes!) en woeë vae verschillendje soorte pilskes moge ontdekke.

Ouch ving ich femîlie hieël belangriêk, heb ich geluk det vae zoeë ’n femîlie hebbe! Zoeë vroog ‘ne naef van mich of ich mej woej doon met de Blue man groep, det es iets waat plaatsvingtj oppe daâg det inne stad de preens wurdj uutgerope. Vae gaon dan blaw (soms roeëd) geschminktj in zwerte pek nao ’n plek nao keuze, dek Mestreech woeë vae dan eindige oppe gala bonte aovendj van oeës eîge stedje Wieërt. Mer dao blieftj ’t neet beej. Dao kwoom Mark (naef) mette vraog of ich ze neet mej woej hêlpe inne stadoptocht van Wieërt met eur ‘Duo Vae Dre-j’. En van ’t ein kumtj ’t anger.

Toen kwoom de vraog of ich lid woej waere vanne Raod van Elf vanne Vêrkusköp, iets woeë ich ieërst oeëver twieëfeldje umdet ich neet ’t dialect kaldje, mer aldoondje lieërtj men. Heb dit ’n paar jaor gedaon en heb d’r ’n schoeën ervaring aan oeëvergehaoje. Heb d’r namelijk mej moge loupe as preensebegeleider en ’n paar geweldjige gezelschappe moge begeleije woeë ouch schoeën vreendjschappe uut zeen ontstânge.

Noow kwome de huidige begeleiders mette vraog of vae dit jaor woeje aansloeëte beej ’t gezelschap van 2024 en dan inne vôrm van adjudânt!? Heej mos ich neteurlijk ff oeëver naodeenke, teurlijk neet!! Ich zag drèk volmondig jao!! Gaaf! En dan kriejje ’n paar daag later te huuëre weem detter allemaol beej es, waat hebbe vae ’n schoeën gezelschap!

Vae gaon d’r same met Preens Patrick 1 ’n geweldjig sezoên 2024 van make op Wieërt-Zuid!