JEUGDPREENS MILO DE 1e

Leef Vêrkusköpkes en Vêrkusköp …

Spannendj woor ’t waal! Mer eindelijk és ‘t zoeë wieët! Ich heb lânk mieëne moond motte haoje, mer noow moog edereîn ‘t wieëte…

ICH BIN JEUGDPREENS MILO DE 1e  VANNE VÊRKUSKÖP!

Vör de minse di-j mich nog neet kinne, laesj dan effekes doeër.

Ich bin Milo Steijvers en ich bin eîn maol elf jaor aod. Ich bin ‘ne zoeën van Ruud en Chantal Steijvers en heb ‘ne aojere broor Levi en ‘n kleiner breurke Riv. Same met oeëze hoond Wullem woeëne vae op Kieëntj, dao bin ich van kleins aaf aan opgegrujd. Mer nao dit sezoên hebbe vae heej ’t daak d’r aaf geblaoze en gaon vae verhoêze.

Doeër de waek gaon ich nog altiêd gaer nao schoeël op OBS de Graâswînkel. Dao prebieëre ze mich wat slummer te make en dét és neteurlik hertstikke good gelöktj, allein és neet edereîn altiêd aeve bli-j met mien gestuiter…

In mieëne vri-jje tiêd doon ich gaer boete spuuële of game. Ouch staon ich bekans aldaâg op mieëne kop te drejje oppe dânsvloer beej Fresh, woeë ich fanatiek doon Breakdance. Umdet dit mien groeëtste hobby és, én ich dus geîn seconde stil kin zitte, heb ich de orde ingestêltj van:

DE DÂNSENDJE STUITERBÂL

Naeve de jeugdraod heb ich ouch nog twieë adjudânte di-j mich hêlpe dit vastelaovendjssezoên. Det zeen namelijk mien nichtje Aukje van Dijk en mieëne kammeraod Rubin van de Kruijs.

Mien orde hejje al kunne laeze mer dao naeve heb ich ouch nog ’n kei-j sjiek devies. Dae hieët alles te make met mien groeëte hobby, want mien devies és:

Doeër ‘t jaor haer drej ich mich beej Fresh herstikke döl,

mer met dieës daâg hos en sprîng ich met ‘ne hoûp flawwekûl.

Zoeë, noow wejje waal genog van mich. Hejje zin in um te hosse en sprînge? Vae kaome os vast en zieëker waal tege beej eîn van oeës activiteite op Wieërt-Zuid en goon d’r ondanks alles ouch dit jaor same eîn groeët fieëst van make. Vae zeen d’r klaor vör, kom mer op! WIEËRT-ZUID, ALAAF!! WIEËRT-ZUID, ALAAF!! WIEËRT-ZUID, ALAAF!!