Lintje voor Raad van 11 lid: Thijs Stultjens

Uit handen van burgemeester Jos Heijmans ontving raad van 11 lid Thijs Stultjens op zaterdag 5 januari een Koninklijke onderscheiding. Dit gebeurde tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Brandweer Weert. Thijs kreeg de versierselen uitgereikt die horen bij de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ook collega brandweerman Frank Cuijpers werd onderscheiden.

Uit handen van Burgemeester Jos Heijmans ontvangt Thijs Stultjens een Koninklijke onderscheiding.

In 1987 begon Thijs zijn loopbaan bij de brandweer. Als timmerman wordt er binnen het korps vaak aan hem advies gevraagd, bijvoorbeeld bij gevaar voor een instorting. Jarenlang heeft hij de functie van chauffeur uitgeoefend. Hij is dan de rust zelve. Ook was hij vele jaren vertrouwenspersoon. Hij heeft een groot aantal brandweeropleidingen afgerond waaronder chauffeur, schipper en onderbrandmeester. Uiteindelijk werd hij bevelvoerder van groep 3. Thijs vervult ook een bestuursfunctie bij de personeelsvereniging.

Hoewel de agenda van Thijs goed gevuld is, is hij bereid zich volledig in te zetten voor onze vereniging. Hij is lid van de raad van elf. Hij was jarenlang prinsenbegeleider. Daarbij assisteert hij bij het onderhoud rondom het buurtcentrum.

Namens V.V. de Vêrkusköp wensen wij Thijs van harte proficiat met deze Koninklijke onderscheiding.

Meer Foto’s en informatie is te vinden op de website van WeertDeGekste