Privacyverklaring

We willen je graag informeren hoe we met jouw privacy omgaan. We houden ons aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens bij ons veilig zijn en dat we er zorgvuldig mee omgaan. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we op onze website verzamelen en hoe we deze gebruiken.

Contact en/of Kaartverkoop
Indien je kaarten bestelt bij VV de Vêrkusköp en/of contact opneemt met VV de Vêrkusköp , kan het nodig zijn om enkele persoonlijke gegevens achter te laten. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jouw worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verstrekking aan derden
Wij zullen de door jouw ingevoerde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is of indien dit wettelijk verplicht is.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien je een relatie met VV de Vêrkusköp hebt, heb je na verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kun je ons op de hoogte stellen, indien je niet wilt worden benaderd met informatie over onze voorstellingen en andere informatie over de theaterboerderij kun je contact met ons op nemen via secretariaat.verkuskop@gmail.com.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.