Uit de Gazet: Noowe aanwinst inne jeugdcommissie

Gaer wil ich mich efkes aan uch vuuërstelle… Weem bin ich: Ich bin Frank Stijnen (Aod Preens Frank 1) en bin 43 jaor joonk (det mojjae waal zeen joonk wildjae mette jeugd mej doon). Ich woeën same met mien vraw Linda en oeës dochter Veerle (aod Jeugdpreenses Veerle 1) oppe Kokmieëuw oppe Graaswînkel. Hieël oeës gezin és al jaore bezaete vanne Vastelaovendj.


En weem de jeugd in ieëre hieëf, hieëf de tôwkomst.


Ich bin vanaaf dit jaor lid vanne jeugcommissie van v.v de Vêrkusköp. Wi-jzoeë ich lid gewore bin vanne Jeugdcommissie, jehhh det és mekkelik zat… Ich wil d’r vör zörge det de vastelaovendj mer vöral ’t fieëst op Wieërt-Zuid blieftj bestaon. Dieëze traditie en waat dejjae zelf van kleins aaf aan mette paplieëpel hetj ingegaeve gekrege moog neet verloeëre gaon. Vae as aojers mer ouch as vastelaovendjsgekke kinne dao allein vör zörge. En det vae nao 2 jaor eîn groeët fieëst te hebbe geveertj kin ich ’t neet laote en veer ich nog gaer ’n aantal jaor same mette Vêrkusköp vastelaovendj. Waat ich zoeë sjiek aanne Jeugd van v.v. de Vêrkusköp ving és neet meujlik.

De jeugd van V.V. de Vêrkusköp bawtj d’r altiêd eîn groeët fieëst van en és altiêd oppe buhn te vînge. En weem de jeugd in ieëre hieëf, hieëf de tôwkomst. Same mette rest vanne jeugdcommissie, mette hieële jeugdraod en de nowwe hoeëgheid met zien adjudânte en alle aojers vanne jeugd gaon vae d’r dit jaor zeker weer eîn groeët fieëst van make en bawwe aan ‘t bestaon vanne Vastelaovendj.

Frank