Uit Ons Archief // Gazet 2015-2016: Trökblik 2 x 11 Aod-Preenseklup V.V. de Vêrkusköp

2015:2×11 jaorig bestaon vanne Aod-Preenseklup. Um dit huuëgelike feite te veere zeen vae met de daames op reis gegange en waal een wiekent Valkenburg aanne Geul. Oeteraard hebbe vae de oprichter vanne Aod-Preenseklup, Bèrke Bongers en zieën vrawke Ria, ouch metgenoeëme.
Oeteraard geenge vae op bezeuk beej ‘ne aod Wieërtenaar, te weite Jos van Dooren vannut Biekaer ónger aane Cauberg.

OadPreense

Zaoterdig 14 mieërt 2015 waasj zoeëwieët. Naogenog alle Aod-Preense met eur daames verzaameldje zich beej de Microbar, woeë, naodet de noeëdige mood waas ingedrónke, groepsfootoos woorte gemaaktj enne firma Kupers os met oeës reisbegleiers Cor en Don, nao Vakenburg heef gebrachtj: 60 Vêrkusköp en Vêrkusköpkus!!!!! Det beloeëfdje waat. Óngerwieëgus nao Valkenburg woort eederein doeër de organisaasie, Aod-Preens Wil l en John ll (Cor en Don), veurzeen van ein noeëdrantsoen. In Valkenburg aangekoome, snel de koffers oetlaaje en nao de “stel” gebrachtj. Daonao woorte verschillendje gruupkes gemaaktj. Eeder gruupke woort met ein foto-handleiding van Aod-Preens René ll Valkenburg ingesteurdj um ut dörp onveilig te maake.
Nao trökkieër beej ut Biekaer kreege vae ein fantasties verzörrigdj buffet. Daonao woort de aovundj ingeluidj met ein korte kroegentocht en  aafgesloeëte met ‘ne geweldjige georganisieërdje fieëstaovundj. Tieëdus dieëse aovundj woort vör de ieërste kieër ‘ne wisseltrofee oetgereiktj vör ut groeëtste vêrreke vanne Aod-Preenseklup 2015. Vanaaf 2015 zal dieëse trofee doeër de opgerichtje kemmissie, Aod-Preens Wil l en Aod-Preens John ll, jaorliks aan ‘ne ângere Aod-Preens waere oetgereiktj tieëdus de jaorlikse ontgreuning. In 2015 waas Aod-Preens Jos lll de “gelökkige”.
Zoondimèrrige, nao ut frühsjoppe in Valkenburg woorte vae wieër opgehaaldj en veilig in Wieërt beej de Microbar aafgezatte woeë aan ut speesjoppe woort begonne en ut zieër geslaagdje wiekent woort geevaluwieërdj. Dao waare meteîn al entoesjaste iedde-je um dit te herhaale en neet te wachte tot
3 x 11 jaor Aod-Preenseklup. Langs dieëse wieëg nogmaals Aod-Preens Wil l en Aod-Preens John lll, naamus alle deilneimers, nog èns bedanktj, ut waas geweldjig.

DSCN2132
Ontgreuning Aod-Preens Jozef l
De ontgreuning beej de Aod-Preenseklup es iets vanne Aod-Preense. Wildje heej mieër van te wieëte koome, dan zuldje toch ieërts Preens motte waere en ontgreundj motte waere. Ein klein bîtje kinne vae dur neteurlik waal van zegke: Aod-Preens Jean-Paul 1e heef Aod-Preens Jozef 1e dur zoeëdanig van laote lûste, woeë alle Aod- Preense van hebbe genoeëte, det Aod-Preens Jack 1e ouch de borst naat heef kinne maake, want Aod-Preens Jozef 1e hieëf hem fleenk ònger hàng genoeeme. Vae hebbe genoeëte.
Now medaaljes vör de Aod-Preense.
Tjè, de medaaljes zeen op. Jaorliks beej de ontgreuning kriegtj de nowbakke Aod-Preens nao zieën ontgreuning de medaalje vanne Aod-Preenseklup. Nao 2×11 jaor zeen de medaaljes op en zeen vae op zeuk gegange nao ein now ontwerrip. Vae woëe-je gaer aansloeëte beej de hoeësstieël van V.V. de Vêrkusköp. Ellen ,ut vrawke van Aod-Preens Dennis l, waas gaer bereidj dieëse vör os te ontwerripe, zoeëdet vae wieër minimaal 11 jaor vuuëroet kinne.
Aod-Preens Jos lll,
Vuuërzitter Aod-Preenseklup.