Uitnodiging voor 30 januari in De Stegel

Wij nodigen alle inwoners van Weert-Zuid uit voor een informatiebijeenkomst over het onderzoeksresultaat om het Microcomplex om te vormen tot grote wijk-accommodatie in Weert Zuid.

Deze vindt plaats op woensdag 30 januari vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur in De Stegel aan de Nassaulaan 5. Naast de Microbar. Wethouder Tessa Geelen zal met enkele medewerkers aanwezig zijn.

Aanleiding is de gezamenlijke conclusie van de gemeente en participatiegroep dat het uitgewerkte plan onhaalbaar wordt geacht. De gemeente gaat de regie op zich nemen om alternatieven te bezien. Doel was en blijft in Weert-Zuid het activiteiten- en voorzieningenniveau op peil te houden. Wij zullen de onderzoeksresultaten van het Microcomplex toelichten. Wethouder Tessa Geelen zal kort het proces toelichten dat met belanghebbenden wordt doorlopen tot de zomer.

Agenda en indicatie tijdplanning van de bijeenkomst:
19:30 uur – Ontvangst door Paul de Laat van Stichting Wijkraad Moesel
19:45 uur – Introductie leden participatiegroep en vertegenwoordigers gemeente
20:00 uur – Wat hebben we afgelopen jaar gedaan (aanpak en resultaten)
20:30 uur – Toelichting op het proces tot de zomer door wethouder Tessa Geelen.
20:45 uur – Vragen
21:30 uur – Afsluiting

We hopen op woensdag 30 januari veel inwoners te kunnen begroeten.

De kartrekkers binnen de Participatiegroep Hart van Moesel
Paul de Laat, Jos Janssen, Wim Kneepkens, Anton Jacobs, Mies van der Loo