Vastelaovendj 2021

Een pijnlijk besluit

“De maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het Coronavirus houden de Wereld, Nederland, Limburg, en dus ook Wieërt-Zuid in zijn greep. Daar waar we voor de zomer nog voorzichtig positief gestemd waren over de kansen van de Vastelaovendj van het komende seizoen is de situatie op dit moment duidelijk een stuk minder positief. We kunnen helaas niet anders dan realistisch naar de situatie kijken en concluderen dat een “normaal” Vastelaovendj seizoen niet mogelijk is.”

Het is niet anders; we moeten accepteren dat de Vastelaovendj 2021 er op z’n zachts gezegd anders uit gaat zien. V.V. de Vêrkusköp heeft inmiddels een aantal duidelijke besluiten genomen.

Geen grote activiteiten in 2021!

Van de grote activiteiten die standaard in het programma zijn opgenomen is inmiddels definitief besloten dat deze in 2021 niet gaan plaatsvinden. Op dit moment staat al definitief een streep door; de beide prinsenuitroepingen, de prinsenreceptie, de optocht, Kuit op Zuid, Seniorenmiddag, Fieëst inne Vêrkusstâl, het Jeugdboorebâl en de Baggemiddig. De meest pijnlijke beslissing in dit geheel is dat er in 2021 geen hoogheden worden uitgeroepen. Enorm jammer! Specifiek voor de jeugdvastelaovendj gaat V.V. de Vêrkusköp zich tot het laatste moment hard maken om op enige manier een alternatief te bieden. Op dit moment is zelfs een alternatief voor de jeugd niet realistisch en staan de voorbereidingen noodgedwongen in de ijskast.

Wat kan er dan wel?

Dit alles betekent niet dat V.V. de Vêrkusköp ook echt niets gaan ondernemen. In tegendeel! V.V. de Vêrkusköp heeft altijd tot doel gehad de Vastelaovendj op Wieërt-Zuid levend te houden, te organiseren en te faciliteren. Dat gaan ze dus ook dit seizoen doen; weliswaar op zeer alternatieve wijze.

Traditioneel vindt rond de 11e van de 11e de opening van het nieuwe seizoen plaats; zo ook dit jaar. De Opening van het seizoen op 14-11-2020 zal dit jaar uitsluitend digitaal plaatsvinden.

De welbekende Vêrkusköpgazet verschijnt 100% zeker ook in 2021! De gazet van 2021 beloofd nu al een bijzondere editie te worden met veel ruimte voor bijzondere berichten, terugkijken of juist vooruitkijken en uiteraard veel knouwel.

Voor een verdere alternatieve invulling van de vastelaovendj 2021 liggen er op Wieërt-Zuid allerlei enorm creatieve ideeën op de plank. Ideeën waarmee een “corona-proof” invulling van de Vastelaovendj in 2021 mogelijk zou kunnen zijn. De haalbaarheid van deze alternatieven wordt vanzelfsprekend bepaald door de mogelijkheden die er zijn binnen de dan geldende richtlijnen.

“We hebben besloten om in ieder geval niet het slimste jongetje van de klas uit te hangen, onze verantwoordelijkheid te nemen maar wel in kansen te blijven denken.”

Mochten er t.z.t. realistische alternatieve denkbaar zijn dan wordt dit uiteraard tijdig kenbaar gemaakt via de bekende (social) media kanalen.