Vereniging

Het begin.

Het begon allemaal in 1960. “De Treffers”, een handboogvereniging uit de Weerter wijk Keent vormde in die tijd een hechte vriendenclub.

Ze maakten in die tijd gebruik van een baan achter het café van Vester Vleeshouwers op de Kerkstraat. Tijdens de vastelaovundj werden op een gegeven moment de gordijnen van de ramen gehaald, en over de ruggen van een aantal schutters gehangen als cape. Zo werd dan gedurende de drie dolle dagen door het café gehost, en was het ontstaan van de vereniging een feit. Een jaar later werd Mies Daniels (Mies I) als eerste prins uitgeroepen.

oudefoto01

De naam Vêrkusköp.

De naam Vêrkusköp werd pas later als officiële naam gebruikt.
De boeren van Keent verkochten vroeger op de Heiligendag van St. Antonius (17 januari) varkenskoppen. Hiervan werd dan door de mensen zult gemaakt, en de opbrengst van deze verkoop werd geschonken aan de kerk. Zodoende de naam Vêrkusköp.

oudefoto02

De Vêrkusköp nu.

Een vereniging die zoals andere verenigingen haar ups en downs heeft gekend. Maar ook een vereniging die tegenwoordig in de Weerter Vastelaovundj een graag geziene gast is. Zeker omdat de samenwerking met de andere vastelaovundjverenigingen, en speciaal met de stadsvereniging, De Rogstaekers, zeer goed is.