Vêrkusköp

Het ontstaan…

Het begon allemaal in 1960. “De Treffers”, een handboogvereniging uit de Weerter wijk Keent vormde in die tijd een hechte vriendenclub.

Ze maakten in die tijd gebruik van een baan achter het café van Vester Vleeshouwers op de Kerkstraat. Tijdens de vastelaovundj werden op een gegeven moment de gordijnen van de ramen gehaald, en over de ruggen van een aantal schutters gehangen als cape. Zo werd dan gedurende de drie dolle dagen door het café gehost, en was het ontstaan van de vereniging een feit. Een jaar later werd Mies Daniels (Mies I) als eerste prins uitgeroepen.

De naam Vêrkusköp was geboren….

De naam Vêrkusköp werd pas later als officiële naam gebruikt.
De boeren van Keent verkochten vroeger op de Heiligendag van St. Antonius (17 januari) varkenskoppen. Hiervan werd dan door de mensen zult gemaakt, en de opbrengst van deze verkoop werd geschonken aan de kerk. Daarmee onstond  de naam Vêrkusköp.

De Vêrkusköp op dit moment…

VV De Vêrkusköp is een zeer actieve Wieerter Vastelaovundj  Vereiniging van Achter de Tunnels (de wijken Graswinkel, Moesel, Keent en Boshoverbeek). De circa 100 personen tellende vereniging organiseert en faciliteert in vele activiteiten voor de bewoners, jong en oud, van Wieert Zuid.