Verslag 2×11 Aod Adjudânte Klub

Verkuskop-adjudanten,

Aafgeloope zoaterdig um klokslaag 13.00 waas ut te doon beej de Brandweerkazerne in Wieert. Oos 2 x 11 joarig jubileum wuertj heej geviertj onger leiding van oos Verkuskopbrandweeradjudanten. Vae begoste met un stuk vlaai deej vae haaije gekrieege van Korsten, de vlaai-je bekker van Wieert.

Alle minse weerdje doorein gegoesj, enzoe begoste vae aan deeze middig vol met activiteite en tussedoer unne pot beer, deej met vul inzet weerdje getaptj onger het Vorsteluk aug van Dennis, met hulp van paar Aod Prinsen. Keisjiek deju os verzurgdt hetj….!!!

In de ieerste pauze woor het oad bestuur deruut gekiktj, en zelfs JP Koster begos drvan te staamelu. Dit kos zo neet te lang doore en noa wat instructies van de Brandmeister Thieu kos de leste ontgreuning van un leef en knap straotveruke gelokkig met hieel vul gelach beginne.

Met de leste activiteit in zicht kwoom ut aete van de Koster al binne, heerluk um met alle verkusadjudanten beej ein aan de groote troog te stoan. Ut duurdje dan auch gein oor veurdet alles op waas……

Ut nouwe bestuur ging veurop en schubje auch nog mer unne 2 dje kieer op. Saame hebbe vae un prachtig fieest gehooije, waat ich neet gauw zal vergaete.

Agt oore aan ein stuk vermaak en veural plezeer gehadtj, minse, det es vastenaovundj…..!!!!!!

Bedanktj……..eederein deej meejgeholpe hebbe. Tevul um eigenluk op te neume. En brandweermannen, vul respect veur euch waat jullie allemoal doon um mins en bieeste te redde, det weeju pas as det ze euch in actie hebbe gezeen……!!!!!

Mer de AAK kumptj dit jaor auch in actie, en vae zulle os zeeker zeen in ut buurthoes, en auch drboete…..!!!!

De aaftrap es gemaaktj, ut gieet beginne, en vae zeen dr klaor vur…………!!!!

Adelante y saluut

Bestuur AAK.

Foto’s: Wes van Renswouw