Vertrouwenspersoon

V.V. De Vêrkusköp wil iedereen met plezier het vastelaovendjs fieëst laten vieren en/of voorbereiden zodat we met z’n allen ieder jaar weer op een mooi seizoen terug kunnen kijken. Hierbij is een veilige omgeving belangrijk. Eén van de randvoorwaarden hierbij is, het aanstellen van een Vertrouwenspersoon.

Wat is een Vertrouwenspersoon?
Een vertrouwenspersoon is iemand die door de vereniging is aangesteld als aanspreekpunt voor ieder die te maken krijgt met ongewenst gedrag [bijv. pesten, beledigingen, seksuele intimidatie, discriminatie]. De grenzen van wat ‘gewenst’ en ‘ongewenst’ is, verschillen per persoon. De één lacht mee met dubbelzinnige grappen en/of opmerkingen, de ander voelt zich er behoorlijk ongemakkelijk onder. Wat een bemoedigend klopje voor de één is, kan een ander opvatten als een vervelende en onnodige aanraking.
Bovenstaande incidenten kunnen emoties en vragen oproepen, ook als het jou zelf niet overkomt maar je het bij iemand anders ziet gebeuren. Er over praten is vaak moeilijk maar wel belangrijk.

De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen en informeert je over mogelijke vervolgstappen naar de juiste instanties.
De vertrouwenspersoon is geen bestuurslid en dus onafhankelijk. Anonieme rapportage van de gesprekken naar het bestuur is noodzakelijk. Samen willen we werken aan een veilige omgeving binnen de vereniging.
De vertrouwenspersoon is er voor iedereen: leden, ouders, toeschouwers en vrijwilligers.

Bij wie kun je terecht?

V.V. De Vêrkusköp heeft Yolanda Janssen – Stultjens en Mat Poell bereid gevonden om zich beschikbaar te stellen als vertrouwenspersoon van onze vereniging. Beide zijn nog steeds actief betrokken bij de vastelaovendj en diverse andere activiteiten in de wijk Moesel.

Iedereen die klachten heeft rondom het thema sociale veiligheid binnen de vereniging kan contact opnemen met Yolanda of Mat.

Yolanda Janssen – Stultjens

Mail: verkuskopvertrouwenspersoon@gmail.com